Siktskiva

Våra roterande fönster gör sikten klar. En siktskiva / siktruta ger operatören möjlighet att direkt kunna övervaka produktionsprocessen inuti maskinen.

När maskinverktyg är i drift begränsas sikten in i maskinen på grund av flygande spån och påsprutat kylsmörjmedel. Ett roterande fönster är lösningen: det roterar med så höga hastigheter att vätskor och smuts hålls borta från glaset. Resultatet är att operatören får en tydlig bild av tillverkningsprocessen.

Vi erbjuder siktrutor från två varumärken; Visiport och SpinVista.

Visiport

VISIPORT® siktskiva/siktruta är anpassade för alla typer av CNC-höghastighetsfräs-, sva...

Läs mer

Spinvista

SpinVista siktruta - roterande fönster för alla typer av CNC.

Läs mer