FMB-serien

FMB-serien är ett mycket tunt och kompakt rundbordslager, som ofta används som vid roterande rörelser. De ger högpresterande cirkulär rörelse med minsta möjliga inbyggnad.

FMB-lager finns för närvarande i storlekar upp till 500 mm YD. De kommer i två olika precisionsklasser och två olika förspänningsklasser.
Läs mer på
 PMs hemsida och ladda ner CAD-filer på Solid Components.

Offertformulär