Rullskruvar

Rollvis satellitrullskruvar och planetrullskruvar används för att transformera roterande rörelser till linjära rörelser och vice versa.

Skillnaden mellan satellitrullskruv och kulskruv är att lastöverföringen sker med gängade rullar. Lasten överförs via fler kontaktytor vilket gör att statiska och dynamiska laster kan vara tre gånger större och ha fem gånger så lång livslängd. Satellitrullskruvar kan rotera mycket snabbare och har en högre acceleration.

Läs mer om rullskruvar i vår katalog från Rollvis (eng) eller klicka dig vidare nedan för att läsa mer om varje typ.

 

 

 

 

Rollvis rullskruv satellitrullskruv

RV-BRV

Rollvis satellitrullskruvar och planetrullskruvar används för att transformera roterand...

Läs mer

Rollvis rullskruv satellitrullskruv RVR

RVR

Rollvis RVR satellitrullskruv har mycket fina gängor och används när mycket stor positi...

Läs mer

Rollvis rullskruv satellitrullskruv RVI

RVI

Rollvis RVI satellitrullskruvar har ett omvänt muttersystem, rullarna själva roterar ru...

Läs mer

Rollvis rullskruv satellitrullskruv RV

RVD

RVD satellitrullskruv är en variant på RV-BRV med komponenter uträknade och justerade m...

Läs mer