Rullskruvar

Rollvis satellitrullskruvar och planetrullskruvar används för att transformera roterande rörelser till linjära rörelser och vice versa.

Skillnaden mellan satellitrullskruv och kulskruv är att lastöverföringen sker med gängade rullar.

Lasten överförs via fler kontaktytor. Detta gör att statiska och dynamiska laster kan vara tre gånger större och har fem gånger så lång livslängd.

Satellitrullskruvar kan rotera mycket fortare och har högre acceleration.

 

 

 

 

 

Eclaté RV.jpg

RV-BRV

Rollvis satellitrullskruvar och planetrullskruvar används för att transformera roterand...

Läs mer

Eclaté RVR.jpg

RVR

Rollvis RVR satellitrullskruv har mycket fina gängor och används när mycket stor positi...

Läs mer

RVI.jpg

RVI

Rollvis RVI satellitrullskruvar har ett omvänt muttersystem, rullarna själva roterar ru...

Läs mer

RV gde_taille.jpg

RVD

RVD satellitrullskruv är en variant på RV-BRV med komponenter uträknade och justerade m...

Läs mer