RT3G

Rotationsbord med direktdrift

Detta direktdrivna rotationsbord har särskilt utvecklats för verktygsmaskinindustrin och monteringsmaskiner. Det kännetecknas av sin höga precision, höga dynamik och dess höga belastningskapacitet. Rotationsbordet drivs av en permanentmagnetiserad 3-fas synkronmotor. Rotationsplattan och höljet är tillverkat av grått gjutjärn.

För att visa rotorns exakta position och hastighet har ett stegvis mätsystem med optisk avläsning integrerats. Utöver de förseglingar som finns, hjälper en blockerande luftanslutning till att skydda mot genomträngning av smuts och fukt.

Fördelar
Högdynamisk samt hög precisions- och belastningskapacitet.

För mer information, se produktkatalogen här!

Offertformulär

Produktblad