Serie A

Denna stationära oljeavskiljare är en enhet för kylning och rening av smörjmedel för enstaka fyllda verktygsmaskiner.

Processen i korthet
Enheten suger försiktigt emulsionen med hjälp av en extern spiralpump till reningstank. 
Ytan på oljan tas bort av en särskild skummare, så kallad skimmer. Detta förhindrar luft genom av spilloljan och dålig lukt (anaeroba-förhållanden) elimineras.

Sammansmältningsseparatorn eliminerar oljedroppar från emulsionen. Den smutsiga vätskan rinner genom ett lamellpaket. Oljans droppar samlas på ytan till större oljedroppar som stiger genom särskilt borrade hål till ytan. Den ackumulerade spilloljan leds till en behållare. Emulsionen återvänder tillbaka in i maskinen. Eftersom enheten fungerar som en bypass-system påverkas inte produktionen.

Av säkerhetsskäl övervakas nivån på åtskillnadsbehållaren. Som ett alternativ kan även oljans nivå övervakas av en flottör. Separationspaketet, liksom tanken, är gjord av rostfritt stål. Det kan rengöras antingen med en högtryckstvätt eller en tvättmaskin.

I kombination med en UVC flakkammare kan den avoljade emulsionen effektivt steriliseras. Den stationära oljeavskiljaren levereras med sugslang, skimmer,
returslang och behållare för uppsamling.

Serie A har följande funktioner:

Ca 400 l/h
Tankkapacitet: 75 l
Motor: 400 V / 50 Hz
Hus: 700 x 550 x 500 mm
Vikt: 60 kg

Offertformulär

Videos

Generella videos

Produktblad

Generella produktblad