Oljeskimmer

Mekom levererar oljeavskiljare med låg driftkostnad, som tar liten plats och är enkel att hantera. Varken filter eller micromembran behövs!

Ett unikt sätt att skilja olja från ytan på en vätska så som kylmedel eller sköljmedel.

Genom att använda ett självrengörande oljeabsorberande specialband kan oljeläckage separeras från ytan och strykas av. 

Med ett specialband separeras flytande olja från kylvätska eller sköljmedel. Därmed undviks bakteriebildningar och störande lukt minskas.

Oljeskimmern monteras ovanför vätskebehållaren. Den tar liten plats. Varken filter eller eller micromembran behövs, vilket medför enkel hantering och låga driftskostnader. 

 

S200, S100, S40 Oljeavskiljare.jpg

Serie S

Oljeskimmer som erbjuder ett unikt sätt att ta bort olja från vätskors ytor.

Läs mer

Serie M.jpg

Serie M

Oljeskimmer som effektivt avskiljer läckolja från kylvätskor.

Läs mer

Serie A

Denna stationära oljeskimmer är en enhet för kylning och rening av smörjmedel för ensta...

Läs mer

Serie D

Serie D med roterande skimmer som avskiljer olja från skärvätskor.

Läs mer