Oljeskimmer

Oljeavskiljare modell oljeskimmer från Lestoprex är enkla att montera, har låg driftskostnad och kräver minimalt underhåll.

Oljeavskiljaren är av typen bandskimmer, slangskimmer och skivskimmer och separerar olja från vatten utan varken pumpar eller microfilter. Det enkla sättet att avskilja olja från skärvätska, tvättvätska och andra processvatten.

Genom att använda ett självrengörande oljeabsorberande specialband kan oljeläckage separeras från ytan och strykas av. 

Med ett specialband separeras flytande olja från kylvätska eller sköljmedel. Därmed undviks bakteriebildningar och störande lukt minskas.

Oljeskimmern monteras ovanför vätskebehållaren. Den tar liten plats. Varken filter eller eller micromembran behövs, vilket medför enkel hantering och låga driftskostnader. 

 

Serie S

Oljeskimmer med integrerad tidsomkopplare för inställning av optimal drifttid.

Läs mer

Serie F

En kompakt oljeavskiljare som endast kräver en liten yta och har en kapacitet på 4 l/h.

Läs mer

Serie M

Oljeskimmer som effektivt avskiljer läckolja från kylvätskor.

Läs mer

Serie D

Serie D med roterande skimmer som avskiljer olja från skärvätskor.

Läs mer

Serie A

Denna stationära oljeavskiljare är en enhet för kylning och rening av smörjmedel för en...

Läs mer