Säkerhetsfönster

Maskinsäkerhetsfönster med polykarbonat och säkerhetsglas för optimalt skydd.

Säkerhetsfönster eller säkerhetsskivor förhindrar att verktyg, maskindelar och trasiga partiklar slungas ut från maskinens arbetsområde och
skyddar därmed personer från att skadas av kringflygande föremål.

Säkerhetsfönster på verktygsmaskiner ger i idealisk kombination med siktskivor, operatören full insyn i maskinen och möjlighet att övervaka hela produktionsprocessen.
Om maskinfönster är placerade i området för utslungade delar måste de också erbjuda tillfredsställande hållfasthet. Ett lämpligt material för säkerhetsfönster har visat sig vara polykarbonat (PC) som efter nyligen utförda tester och senaste rön har den bästa uppfångande förmågan. Kylvätska och kemikalier förkortar dock livslängden på PC, därför har våra säkerhetsfönster alltid en härdad glasruta som skyddar PC-skivan.

För svarvning skyddar säkerhetsfönster mot:

• Avbrutna spännbackar
• Verktyg
• Lösa arbetsstycken

För fräsning skyddar säkerhetsfönster mot:

• Heta spån
• Avbrutna verktygsdelar
• Lösa arbetsstycken

För slipning skyddar säkerhetsfönster mot:

• Brottsstycken från slipskivor

 

Hållfasthet

Hållfastheten hos en 8 mm tjock polykarbonat(PC) -skiva motsvarar ungefär den hos en 3 mm tjock stålplåt St. 12.03. Polykarbonat är däremot känsligt för repor och skadas lätt av heta spån och gnistor som träffar ytan.

Dessutom är polykarbonat bara delvis beständigt mot kylsmörjmedel. Det gör att hållfastheten efter endast ett par år markant försämras.

Maskinsäkerhetsfönster, som genom yttre mekanisk påverkan som t.ex. rispor och djupa repor eller kemisk påverkan, blivit omöjliga att se igenom måste bytas ut eftersom de inte längre erbjuder full skyddsfunktion.

Offertformulär

Svarvar

Fyll i uppgifterna nedan om du önskar prisuppgift på maskinfönster till en svarv

Maximal yttre diameter på klämbackarna i maskinen
Maximal rotationshastighet enligt tillverkaren
Vikten på en av klämbackarna

Fräsar

Fyll i uppgifterna nedan om du önskar prisuppgift på maskinfönster till en fräs

Maximal yttre diameter av verktyget i maskinen
Maximal rotationshastighet enligt tillverkaren
Verktygets vikt

Videos

Generella videos

Generella videos