Maskinsäkerhetsfönster

Maskinsäkerhetsfönster hindrar verktyg, maskindelar eller trasiga partiklar från att skjutas ut från maskinens arbetsområde.

Säkerhetsfönster eller säkerhetsskivor förhindrar att verktyg, maskindelar och trasiga partiklar slungas ut från maskinens arbetsområde och skyddar därmed personer från att skadas av kringflygande föremål.

Säkerhetsfönster på verktygsmaskiner ger i idealisk kombination med siktskivor, operatören full insyn i maskinen och möjlighet att övervaka hela produktionsprocessen.
Om maskinfönster är placerade i området för utslungade delar måste de också erbjuda tillfredsställande hållfasthet. Ett lämpligt material för säkerhetsfönster har visat sig vara polykarbonat (PC) som efter nyligen utförda tester och senaste rön har den bästa uppfångande förmågan. Kylvätska och kemikalier förkortar dock livslängden på PC, därför har våra säkerhetsfönster alltid en härdad glasruta som skyddar PC-skivan. Maskinsäkerhetsfönstren är CE-märkta och följer gällande standarder.

Maskinsäkerhetsfönster.jpg

Säkerhetsfönster

Maskinsäkerhetsfönster med polykarbonat och säkerhetsglas för optimalt skydd.

Läs mer