Maskinsäkerhetsfönster

Maskinsäkerhetsfönster hindrar verktyg, maskindelar eller trasiga partiklar från att skjutas ut från maskinens arbetsområde.

Säkerhetsfönster

Maskinsäkerhetsfönster levereras i efterfrågade tjocklekar Grundmaterialet utgörs av PC-plattor i 4-15 mm tjocklek i kombination med en skiva i härdat glas. Detta ger dig som maskinoperatör ett säkert skydd. Fönsterna är CE-märkta och tillverkas enligt dagens EN standard för maskinsäkerhetsfönster till verkstadsmaskiner; EN12417, EN23125, EN13128.

Vi måttanpassar alla fönster till just din maskin.

Visiport

VISIPORT® siktskivor borgar för god säkerhet, eftersom de ger operatören möjlighet att direkt kunna övervaka produktionsprocessen inuti maskinen.
Risken för att svåra olyckor inträffar genom kringgående av maskinens säkerhetsomkopplare sänks. Detta skall särskilt beaktas vad gäller produktansvar och säkerhetsföreskrifter.

Maskinsäkerhetsfönster.jpg

Säkerhetsfönster

Maskinsäkerhetsfönster med polykarbonat och säkerhetsglas för optimalt skydd.

Läs mer

Siktskiva eller siktruta från Visiport stöter undan skärvätska och operatören får klar sikt

Visiport

VISIPORT® siktskiva/siktruta är anpassade för alla typer av CNC-höghastighetsfräs-, sva...

Läs mer