DiskClamp

DiskClamp är ett säkerhetslåssystem för nödbromsning.

Fördelar:

- Pneumatisk klämning med hög kraft. 
- Säkerhetslåsning på RotoClamp är standard - om lufttrycket sjunker låser systemet. 
- Överträffar värden för hydraulisk låsning och klämning.
- Lägre kostnader i jämförelse med hydrauliska system.

Hör av dig för mer teknisk information.

Offertformulär