Låssystem

Ett stort sortiment pneumatiska låssystem utvecklade för klämning och låsning av roterande och linjära rörelser.

Pneumatiska låssystem har betydligt kortare reaktionstider och låser/släpper mycket snabbare än hydrauliska låssystem. Ingen risk för läckande hydraulolja. Kostnaderna är dessutom oftast lägre. 

I det breda sortimentet finns modeller som aktivt låser/klämmer vid tryckfall, andra släpper vid tryckfall. Trycket påverkar vilken klämkraft som erhålls. 

MClamp
Kompletterar HEMA's pneumatiska låssystem för låsning av linjära rörelser med en manuellt manövrerad fastspänningselement med höga kvarlåsande krafter.

PClamp
Klämmer och låser stångkrafter säkert och kvickt. Det kan appliceras på standardsystem så som pneumatiska cylindrar från ledande tillverkare (t ex SMC, Festo) eller på individuella lösningar. Roterande klämning kan också uppnås med PClamp. Se film.

LinClamp
För så gott som alla skenstyrningsapplikationer för snabb och säker låsning. I applikationer med säkerhetslåsning rekommenderas sinterbehandling. Se film.

RotoClamp & DiskClamp
RotoClamp är idealisk för roterande positionslåsning av axlar, bord och rotationshuvud på maskiner. Två versioner - invändig och utvändig - tillåter låsning i olika riktningar av klämsystemet. Se film.
DiskClamp är ett säkerhetslåssystem för nödbromsning.

Här finner du en katalog med samtliga produkter.

Snabbfiltrering

MClamp PClamp LinClamp RotoClamp
PClamp N - ett pneumatiskt lassystem för linjära och roterande krafter

PClamp N

PClamp N är HEMAs standardversion för linjära och roterande krafter där klämkraften kan...

Läs mer

PClamp N - ett pneumatiskt lassystem för linjära och roterande krafter

PClamp ISO

Version för ISO-pneumatiska cylindrar.

Läs mer

PClamp N - ett pneumatiskt lassystem för linjära och roterande krafter

PClamp X

Version med extra säkerhetsmekanism för vertikala axlar.

Läs mer

PClamp E - ett pneumatiskt lassystem för linjära och roterande krafter

PClamp E

Kompakt version för lägre klämkrafter.

Läs mer

LinClamp S, ett pneumatiskt låssystem som appliceras direkt på linjärskenan

LinClamp S

Passivt system med lång, smal design som appliceras direkt på linjärskenan.

Läs mer

LinClamp SA, aktivt system med kort, bred design som appliceras direkt på linjärskenan.

LinClamp SA

Aktivt system med kort, bred design som appliceras direkt på linjärskenan.

Läs mer

LinClamp A - pneumatisk låssystem för applikation på ytor

LinClamp A

Passivt system som appliceras på ytor intill linjära styrningar t.ex. maskinramen.

Läs mer

Passivt system med kort, bred design som appliceras direkt på linjärskenan.

LinClamp SK

Passivt system med kort, bred design som appliceras direkt på linjärskenan.

Läs mer

RotoClamp för roterande positionslåsning, ett pneumatiskt låssystem från HEMA

RotoClamp S / SA (Invändig)

Kompakt & kraftfull pneumatiskt låssystem för axeldiameter mellan 50-90mm

Läs mer

RotoClamp för roterande positionslåsning, ett pneumatiskt låssystem från HEMA

RotoClamp N / NA (Invändig)

Pneumatiskt låssystem för axeldiameter mellan 100-340 mm.

Läs mer

RotoClamp för roterande positionslåsning, ett pneumatiskt låssystem från HEMA

RotoClamp L / LA (Invändig)

Enbart för 4 Bar men med mer effektiv membran-yta.

Läs mer

RotoClamp för roterande positionslåsning, ett pneumatiskt låssystem från HEMA

RotoClamp Y / YA (Invändig)

Avsedd för konstruktioner tillsammans med YRT-lager.

Läs mer

RotoClamp för roterande positionslåsning, ett pneumatiskt låssystem från HEMA med låsningen på utsidan

RotoClamp S / SA (Utvändig)

Låssystem med låsningen på utsidan. Passar för axeldiameter 150 eller 170 mm.

Läs mer

RotoClamp för roterande positionslåsning, ett pneumatiskt låssystem från HEMA med låsningen på utsidan

RotoClamp N / NA (Utvändig)

För axeldiameter från 195 till 385mm. Låser på utsidan.

Läs mer

RotoClamp för roterande positionslåsning, ett pneumatiskt låssystem från HEMA med låsningen på utsidan

RotoClamp XL / XLA (Utvändig)

Vår största modell med utvändig låsning. Passar för axeldiameter 520mm.

Läs mer

DiskClamp är ett säkerhetslåssystem för nödbromsning.

DiskClamp

DiskClamp är ett säkerhetslåssystem för nödbromsning.

Läs mer