ANS

Denna typ av låsmutter kläms radiellt genom 3 st klämskruvar.

Med hjälp av dessa tre klämpunkter kan den totala klämkraften ökas med 30 % jämfört med en mutter med 2 st klämskruvar.
Tack vare de integrerade spännskruvarna och låspinnarna krävs inga extra låsplattor.

Mared Components låsmuttrar finns både för radiell och axiell låsning. De ger högre klämkrafter och bättre fördelning av kraften.

 

 

 

Ritning

 

undefined 

 

Alla mått nedan är i mm.

Varianter, modeller, pris och storlekstabell

Välj CAD-format och klicka på 3D-knappen kopplad till respektive artikel.

24

17

216,00KR

Axelmutter typ ANS 12x1

D1

24

D2

17

G2

M4

L1

8.0

L2

0.5

L3

3.7

B1

4

T1

2.0

33

27

216,00KR

Axelmutter typ ANS 17x1

D1

33

D2

27

G2

M5

L1

9.5

L2

0.5

L3

4.5

B1

4

T1

2.0

36

27

216,00KR

Axelmutter typ ANS 20x1

D1

36

D2

27

G2

M5

L1

9.5

L2

0.5

L3

4.5

B1

5

T1

2.5

43

38

252,00KR

Axelmutter typ ANS 25x1,5

D1

43

D2

38

G2

M6

L1

12.0

L2

0.5

L3

5.7

B1

5

T1

2.5

53

47

286,00KR

Axelmutter typ ANS 35x1,5

D1

53

D2

47

G2

M6

L1

12.0

L2

0.5

L3

5.7

B1

6

T1

2.5

59

52

290,00KR

Axelmutter typ ANS 40x1,5

D1

59

D2

52

G2

M6

L1

14.0

L2

0.5

L3

6.7

B1

6

T1

3.0

69

62

299,00KR

Axelmutter typ ANS 50x1,5

D1

69

D2

62

G2

M6

L1

14.0

L2

1.0

L3

6.5

B1

6

T1

3.0

89

80

423,00KR

Axelmutter typ ANS 65x2

D1

89

D2

80

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

8

T1

4.0

104

95

521,00KR

Axelmutter typ ANS 80x2

D1

104

D2

95

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

8

T1

4.0

36

27

247,00KR

Axelmutter typ ANS 20x1,5

D1

36

D2

27

G2

M5

L1

9.5

L2

0.5

L3

4.5

B1

5

T1

2.5

43

38

253,00KR

Axelmutter typ ANS 24x1,5

D1

43

D2

38

G2

M6

L1

12.0

L2

0.5

L3

5.7

B1

5

T1

2.5

94

85

467,00KR

Axelmutter typ ANS 70x2

D1

94

D2

85

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

8

T1

4.0

48

42

225,00KR

Axelmutter typ ANS 30x1,5

D1

48

D2

42

G2

M6

L1

12.0

L2

0.5

L3

5.7

B1

5

T1

2.5

64

57

299,00KR

Axelmutter typ ANS 45x1,5

D1

64

D2

57

G2

M6

L1

14.0

L2

0.5

L3

6.7

B1

6

T1

3.0

79

71

364,00KR

Axelmutter typ ANS 55x1,5

D1

79

D2

71

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

7

T1

3.5

79

71

364,00KR

Axelmutter typ ANS 55x2

D1

79

D2

71

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

7

T1

3.5

22

15

247,00KR

Axelmutter typ ANS 10x0,75

D1

22

D2

15

G2

M4

L1

8.0

L2

0.5

L3

3.7

B1

4

T1

2.0

22

15

216,00KR

Axelmutter typ ANS 10x1

D1

22

D2

15

G2

M4

L1

8.0

L2

0.5

L3

3.7

B1

4

T1

2.0

30

25

216,00KR

Axelmutter typ ANS 16x1,5

D1

30

D2

25

G2

M5

L1

9.5

L2

0.5

L3

4.5

B1

4

T1

2.0

30

25

216,00KR

Axelmutter typ ANS 15x1

D1

30

D2

25

G2

M5

L1

9.5

L2

0.5

L3

4.5

B1

4

T1

2.0

84

76

410,00KR

Axelmutter typ ANS 60x1,5

D1

84

D2

76

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

7

T1

3.5

84

76

410,00KR

Axelmutter typ ANS 60x2

D1

84

D2

76

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

7

T1

3.5

99

90

467,00KR

Axelmutter typ ANS 75x2

D1

99

D2

90

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

8

T1

4.0

157

144

877,00KR

Axelmutter typ ANS 120x2

D1

157

D2

144

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

12

T1

6.0

187

172

1100,00KR

Axelmutter typ ANS 150x2

D1

187

D2

172

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

14

T1

7.0

69

62

299,00KR

Axelmutter typ ANS 50x2

D1

69

D2

62

G2

M6

L1

14.0

L2

1.0

L3

6.5

B1

7

T1

3.0

122

109

611,00KR

Axelmutter typ ANS 85x2

D1

122

D2

109

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

10

T1

5.0

127

114

639,00KR

Axelmutter typ ANS 90x2

D1

127

D2

114

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

10

T1

5.0

132

119

655,00KR

Axelmutter typ ANS 95x2

D1

132

D2

119

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

10

T1

5.0

137

124

683,00KR

Axelmutter typ ANS 100x2

D1

137

D2

124

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

12

T1

6.0

142

129

716,00KR

Axelmutter typ ANS 105x2

D1

142

D2

129

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

12

T1

6.0

147

134

744,00KR

Axelmutter typ ANS 110x2

D1

147

D2

134

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

12

T1

6.0

152

139

569,00KR

Axelmutter typ ANS 115x2

D1

152

D2

139

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

12

T1

6.0

167

154

982,00KR

Axelmutter typ ANS 130x2

D1

167

D2

154

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

12

T1

6.0

177

162

1025,00KR

Axelmutter typ ANS 140x2

D1

177

D2

162

G2

M10

L1

24.0

L2

1.0

L3

11.5

B1

14

T1

7.0

89

80

423,00KR

Axelmutter typ ANS 65x1,5

D1

89

D2

80

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

8

T1

4.0

222

204

1658,00KR

Axelmutter typ ANS 180x3

D1

222

D2

204

G2

M10

L1

28.0

L2

1.0

L3

13.5

B1

18

T1

8.0

212

194

1586,00KR

Axelmutter typ ANS 170x3

D1

212

D2

194

G2

M10

L1

28.0

L2

1.0

L3

13.5

B1

18

T1

8.0

246

228

1907,00KR

Axelmutter typ ANS 200x3

D1

246

D2

228

G2

M10

L1

28.0

L2

1.0

L3

13.5

B1

18

T1

8.0

96

87

467,00KR

Axelmutter typ ANS 72x2

D1

96

D2

87

G2

M8

L1

18.0

L2

1.0

L3

8.5

B1

8

T1

4.0

34

27

216,00KR

Axelmutter typ ANS 18x1,5

D1

34

D2

27

G2

M5

L1

9.5

L2

0.5

L3

4.5

B1

4

T1

2.0

67

60

299,00KR

Axelmutter typ ANS 48x1,5

D1

67

D2

60

G2

M6

L1

14.0

L2

1.0

L3

6.5

B1

6

T1

3.0

202

184

1425,00KR

Axelmutter typ ANS 160x3

D1

202

D2

184

G2

M10

L1

28.0

L2

1.0

L3

13.5

B1

18

T1

8.0

192

174

1348,00KR

Axelmutter typ ANS 155x3

D1

192

D2

174

G2

M10

L1

28.0

L2

1.0

L3

13.5

B1

18

T1

8.0

20

13

216,00KR

Axelmutter typ ANS 8x0,75

D1

20

D2

13

G2

M4

L1

8.0

L2

0.5

L3

3.7

B1

4

T1

2.0

20

13

216,00KR

Axelmutter typ ANS 8x1

D1

20

D2

13

G2

M4

L1

8.0

L2

0.5

L3

3.7

B1

4

T1

2.0

Produktblad

Generella produktblad