Kvalitet och Miljö

Kvalitet

För oss på MEKOM är det av största vikt att kvalitet genomsyrar allt vårt arbete. Det handlar självklart om produkter med rätt kvalitet samt leverantörer som erbjuder kvalitativa produkter och service.
Det räcker dock inte för oss att vi har bra produkter och leverantörer med hög kvalitet utan det är medarbetarnas kompetens och vilja att hitta det som är bäst för dig som kund som gör skillnad. Kvalitet för MEKOM beskrivs också i våra ledord; att vara en trygg samarbetspartner, att leverera produkter och tjänster med leveransprecision och tillsammans med våra leverantörer ha spetskompetens inom vårt område.

 

Miljö

MEKOM vill i hela sin verksamhet arbeta aktivt med att minska belastningen på vår miljö. Jordens resurser är inte oändliga och vi vill vara med och bygga en hållbar framtid som kommande generationer skall kunna njuta av.

Målet är att skapa så miljövänliga processer som möjligt, hjälpa kunder och leverantörer till miljömässigt bra val samt skapa ett miljötänk i hela organisationen.

Men det är inte bara den yttre miljön som är viktig utan lika viktigt ser vi vårt arbete med den inre arbetsmiljön, våra medarbetare är den viktigaste nyckeln till framgång.

Ladda ner ISO-certifikaten på svenska och engelska.

Vår organisation innehar sedan juni 2020 även Miljödiplom från Svensk Miljöbas.