Kvalitet och Miljö

Kvalitet

För oss på MEKOM räcker det inte bara med att vi har bra produkter och leverantörer med hög kvalitet utan det är medarbetarnas kompetens och vilja att hitta det som är bäst för kunden som gör skillnad. Kvalitet för MEKOM beskrivs också i våra ledord; att vara en trygg samarbetspartner, att leverera produkter och tjänster med leveransprecision och tillsammans med våra leverantörer ha spetskompetens inom vårt område.

 

Miljö

MEKOM vill i hela sin verksam arbeta aktivt med att minska belastningen på vår miljö. Jordens resurser är inte oändliga och vi vill vara med och bygga en hållbar framtid som kommande generationer skall kunna njuta av.

Målet är att skapa så miljövänliga processer som möjligt, hjälpa kunder och leverantörer till miljömässigt bra val samt skapa ett miljötänk i hela organisationen.

Men det är inte bara den yttre miljön som är viktig utan lika viktigt ser vi vårt arbete med den inre arbetsmiljön, våra medarbetare är den viktigaste nyckeln till framgång.