Peter Husberg blir ny försäljningschef på Mekom i Huskvarna. Som ansvarig för försäljningsavdelningen på Mekom där Comprimé ingår kommer han att leda säljteamen samt ingå i ledningsgruppen för Mared Group.

–  Genom Peters långa erfarenhet av försäljning till industrin och hans gedigna kompetens inom produktion och produktionstekniska lösningar förstärker han inte bara Mekom utan även gruppen i sig, säger Elisabeth Du Rietz, VD på Mekom och tillika en av ägarna i familjekoncernen.

Peter kommer närmast från tjänsten som försäljnings- och marknadschef på Hydal Aluminiumprofiler AB, där han även ingått i ledningsgruppen för bolaget.

Peter har arbetat som verktygsmakare, produktionsingenjör, projektledare för högautomatiserad bearbetning i tillverkningsindustrin i 16 år. Därefter 17 år inom försäljning och har stora erfarenheter av att arbeta med försäljning på en global marknad med komplexa produkter. Under sin tid på Sapa var han bosatt i Kina i drygt två år som Automotive Business Develop Manager Asia. Därefter KAM/Area Manager på Hydro med globala kunder bland annat inom telekom och Automotive där kvalitet och leveransprecision, tillsammans med smarta automatiserade upplägg, var nyckeln till framgång.

Ser fram emot en spännande resa

–  Jag brinner för strategisk försäljning och marknadsföring, och ser fram emot att driva verksamheten vidare som försäljningschef på Mekom, det kommer att bli en spännande resa med teamet för att uppnå tillväxtmålen, en resa som vi alla ska göra tillsammans, säger Peter.

–  Peter kommer vara en nyckelperson för Mekoms fortsatta utveckling och han har mitt fulla förtroende som ledare för säljteamet såväl som del i Mared Groups fortsatta utvecklingsresa.” säger Elisabeth Du Rietz.

Peter Husberg, Försäljningschef Mekom
Peter Husberg
+46 (0)36-38 78 67
peter@mekom.se

Om Mekom och Comprimé
Mekom är återförsäljare åt främst europeiska företag som tillverkar produkter så som fästelement, maskinskydd, låssystem, linjärstyrningar, arbetsplats- och maskinbelysning och oljeavskiljare i Sverige. Med Comprimé kommer även termostater, ventiler, tryck-, flöde- och nivåmätare.

Det breda produktsortimentet gör att Mekom finns inom många olika branscher, främst inom svensk verkstadsindustri. Kunderna är allt ifrån stora koncerner men även enmansföretagaren. Mekom har idag fem anställda med en omsättning på cirka 20 MSEK.

Om Mared Group
Mared Group
består av sex affärsdrivande företag med olika kärnverksamheter och omsätter cirka 150 MSEK med 40 anställda. Bolagen som ingår är Ingenjörsfirman J Mared, Mared Industrial Engineering, Mekom inkl. Comprimé, AET - Avancerad Entréteknik, Elf Automation och Mared Group Service.

Resan startades på 60-talet med Ingenjörsfirman J Mared AB och de andra bolagen har tillkommit genom organisk delning eller förvärv. Bolagen är inriktade på sina respektive affärsområden med sälj, installation och support.