MEKOM har tillsammans med sin kund AR Packaging Flexibles AB haft ett projekt hos dem för att hitta en lösning för att öka säkerheten på en av företagets maskiner.

– Ett lyckat projekt tillsammans med MEKOM säger Peter Andreasson Continuous Improvement Manager och Tomas Ivarsson HSE Manager på AR Packaging Flexibles AB i Lund.

- Med hjälp av vävbälgar kunde vi täcka för de rörliga delarna i maskinen som tidigare var en säkerhetsrisk och på detta sätt öka säkerheten i maskinen säger Bengt Hörstrand VVD på MEKOM

MEKOM erbjuder ett brett sortiment av maskinskydd där vävbälgar en av produkterna. Vävbälgar är en mycket flexibel lösning av maskinskydd och passar för höga hastigheter, höga temperaturer (upp till tillfälligt 600 °C).

Vävbälgar används för att skydda de rörliga delarna i maskinen från att kylvätskor, damm, spån etc ska komma in i maskinen men kan även användas som säkerhetsskydd.

Läs mer om våra vävbälgar >