From den 1 juli 2021 ingår Comprimé Components som en del i MEKOM.

Comprimé Components är ett företag som arbetar med försäljning av termostater, ventiler, tryck-, flöde- och nivåmätare främst från europeiska tillverkare. 

–  I och med förvärvet av Comprimé Components utökar vi vårt produktsortiment och vårt bolag till att bli en starkare spelare på marknaden. Vi har en stark tillväxtplan för att kunna vara en stabil och trygg samarbetspartner nu och framöver. Detta förvärv är en del på resan, säger Elisabeth Du Rietz, VD/Ägare av MEKOM (Mekankomponenter AB).

Del av Mared Group

MEKOM ingår i Mared Group som består av sex affärsdrivande företag med olika kärnverksamheter och omsätter cirka 150 MSEK med 40 anställda. Bolagen som ingår är Ingenjörsfirman J Mared, Mared Industrial Engineering, MEKOM inkl. Comprimé, AET - Avancerad Entréteknik, Elf Automation och Mared Group Service. 

Resan startades på 60-talet med Ingenjörsfirman J Mared AB och de andra bolagen har tillkommit genom organisk delning eller förvärv. Bolagen är inriktade på sina respektive affärsområden med sälj, installation och support. 

Till Comprimés hemsida

Mer om Mared Group