Nu även miljödiplomerade!

Efter att ha blivit ISO-certifierade 2019, har vi nu tagit ytterligare ett steg för att minska vår miljöpåverkan och blivit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

I juni 2019 certifierades MEKOM inom ISO 9001 kvalitet samt ISO 14001 Miljö. Detta är något vi är mycket glada och stolta över då det innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljö. Våra kunder kan således alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Nu i dagarna mottog vi ytterligare ett diplom, Svensk Miljöbas. Att vara diplomerad enligt Svensk miljöbas innebär i korthet följande:

• att ha en miljöansvarig på företaget
• att ha en aktuell dokumenterad miljöutredning
• att ha en aktuell miljöpolicy som är känd inom företaget och dess styrelse
• att vi har identifierat våra största miljöbovar och där vi kan göra mest nytta för att påverka miljön på ett positivt sätt
• att samtlig personal hos oss har gått en grundläggande miljöutbildning
• att vi genom en årlig miljörevision ständigt jobbar för att förbättra oss och dokumentera detsamma

Miljödiplomeringen avser samtliga bolag på Klövergatan 6 i Huskvarna som verkar under bolaget Mared Invest. Här kan du läsa mer om Mared Invest.

Miljödiplom MEKOM   ISO-certifikat MEKOM

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete på MEKOM.