Nyhetsbrev Rollvis januari

ROLLVIS Satellitrullskruvväxlar och planetrullskruvväxlar används för att transformera roterande rörelser till linjära rörelser och vice versa.

Här kan du se vårt nyhetsbrev om Rollvis i januari.

Satellitrullskruvar används för att transformera roterande rörelser till linjära rörelser och vice versa. 

Skillnaden mellan satellitrullskruv och kulskruv är att lastöverföringen sker med gängade rullar. Lasten överförs via fler kontaktytor vilket gör att statiska och dynamiska laster kan vara tre gånger större och ha fem gånger så lång livslängd.

Satellitrullskruvar kan rotera mycket fortare och har högre acceleration. Detta är bara ett urval av alla fördelar.

Klicka här för att läsa vårt nyhetsbrev om Rollvis satellitrullskruvar i januari 2016.

Vill du ta del av våra nyhetsbrev så klicka på "Subscribe" och ange din mailadress!