Nyhetsbrev Låssystem

Pneumatiska låssystem för klämning och låsning av roterande och linjära rörelser - Mekom

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev om låssystem i september.

Pneumatiska låssystem har betydligt kortare reaktionstider och låser/släpper mycket snabbare än hydrauliska låssystem. Ingen risk för läckande hydraulolja. Kostnaderna är dessutom oftast lägre. 

I det breda sortimentet finns modeller som aktivt låser/klämmer vid tryckfall, andra släpper vid tryckfall. Trycket påverkar vilken klämkraft som erhålls. 

MClamp
MClamp kompletterar HEMAs pneumatiska låssystem för låsning av linjära rörelser med en manuellt manövrerad fastspänningselement med höga kvarlåsande krafter. Låsfunktion och den automatiska friställningen bygger på samma principer som LinClamp serien och är väl beprövad och har testats tusentals gånger.

RotoClamp & DiskClamp
RotoClamp är idealisk för roterande positionslåsning av axlar, bord och rotationshuvud på maskiner. Två versioner - Insidan och Utsidan - tillåter låsning i olika riktningar av klämsystemet.
DiskClamp är ett säkerhetslåssystem för nödbromsning.

LinClamp
För så gott som alla skenstyrningsapplikationer för snabb och säker låsning. I applikationer med säkerhetslåsning rekommenderas sinterbehandling. 

PClamp
Klämmer, låser och bromsar stångkrafter säkert och kvickt. Det kan appliceras på standardsystem så som pneumatiska cylindrar från ledande tillverkare (t ex SMC, Festo) eller på individuella lösningar. Roterande klämning kan också uppnås med PClamp. 

Klicka här för att läsa vårt nyhetsbrev om låssystem